Historien om Vitskøl Kloster

Vitskøl Klosters historie går mange hundrede år tilbage, og det begyndte med et kongemord. Her på siden kan du se de vigtigste årstal i klosterets historie: Fra middelalderens blodige magtkamp til den fredelige nutid, hvor TAMU-Center Vitskøl danner ramme om en kompetencegivende uddannelse for unge. Vil du vide mere om TAMU Vitskøl, kan du klikke her.

Podcasten "Den Hvide Dame" har lavet et afsnit om Vitskøl Kloster. Hør historien her:
Den Hvide Dame
 • 1131-1149

  Der var kamp om tronen efter mordet på Knud Lavard i 1131. Først da Valdemar den Store, vandt over Svend på Grathe Hede i 1157 faldt der ro over riget. Valdemar ønskede derefter at takke gud ved at skænke et kloster. 

 • 1150-1158

  Klostret blev grundlagt i 1158 og det var oprindelig tanken at bygge Nordens dengang største kirke – det lykkedes ikke, men klostret blev vellykket og Vitskøl Kloster er fortsat et af Europas ældste, bevarede klosteranlæg.

 • 1158-

  Da Cisterciensermunkene i 1100-tallet gik i gang med at opføre Vitskøl Kloster, skulle det have været Nordens største kirkebyggeri og et af de største i datidens Nordeuropa. Byggeriet startede i år 1158, da Kong Valdemar den Store skænkede området og godset til munkene for at takke Gud for sejren over Kong Svend på Grathe Hede. Cistercienserordenen var kendt for at bosætte sig øde steder, hvor de med stor dyg­tighed drev landbrug, fiskeri, mølledrift m.v. Efter ordenens forskrifter anlagde man først det firefløjede bygningsanlæg med klosterkirken vendt mod nord. Kirken blev bygget som en treskibet korskirke, der hvis byggeriet var blevet fuldført, ville have været Nordens største kirke. Hurtigt tilføjedes en imponerende koromgang med en række apsider, noget der bestemt ikke var efter forskrifterne, men mere udtryk for lokal ekstravagance.

 • 1287

  I 1287 standsede en omfattende brand det store projekt, og man opførte derefter en mindre udgave af kirken.

 • 1200- til 1700-tallet

  Al kultur og handel i hele regionen udsprang fra Vitskøl Kloster, der også ejede Livø og drev et omfattende marked på Trend Strand. En kanal forbandt Bjørnsholm Å med Vilsted Sø, og der var en livlig trafik i hele området. Vitskøl Kloster spillede fortsat gennem 1200- og 1300-tallet en stor rolle som stort set eneejer af alle gårde og landbrugsjorde i hele området, og klostret nød udstrakte privi­legier og kongelig beskyttelse. Man havde tre møller, der med datidens vendinger blev benævnt Første Mølle, Tvende Mølle og Trende Mølle. Den tredje mølle menes senere at have givet navn til landsbyen Trend, hvor den nuværende mølle dog først er opført i 1777.

 • 1500-tallet

  Efter reformationen i 1536 blev Vitskøl Kloster en herregård. De sidste munke fik dog lov til at blive boende indtil 1563. 10 år senere overtog adelsmanden Bjørn Andersen (Bjørn) klosteret, der omdøbtes til Bjørnsholm. Det viste sig umuligt at opret­holde den store klosterkirke, og i starten af det 17. århundrede flyttede man alle kirkelige handlinger til selve klostrets vestfløj.

 • 1668

  I 1668 blev klosterkirken definitivt opgivet. I de følgende årtier forsvandt bygningen, idet egnens beboere i årevis forsynede sig med byggematerialer derfra til deres egne huse og gårde.

 • 1942

  Hovedbygningen fik sit gamle navn Vitskøl Kloster tilbage i 1942, mens den tilhørende avlsgård stadig bærer navnet Bjørnsholm.

 • I dag

  Cistercienserordenens munke medbragte mange lægeurter til Vitskøl kloster, hvoraf en del i dag fortsat gror vildt. Andre er samlet i den store krydderurtehave med mere end 100 forskellige lægeurter, der i nyere tid har gjort Vitskøl Kloster lands­kendt.